De PvdA in Noord Holland is verbaasd over de plannen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om de provinciale wegenbelasting met zo'n 20 procent te verhogen. Dat stelt zij in een eerste reactie op de begroting 2006 van de provincie, die deze week werd gepresenteerd.

PvdA-fractievoorzitter Peter Visser zet grote vraagtekens bij de noodzaak van deze belastingverhoging: "Een half jaar geleden werd een besluit over belastingverhoging uitgesteld, omdat de noodzaak daarvan absoluut niet duidelijk was. Wat de PvdA betreft is die noodzaak nu ook nog niet aangetoond. Zo werd onlangs bekend dat de provincie waarschijnlijk bijna de helft van de aandelen van NUON kan verkopen. Dit zou de noodzakelijke 355 miljoen die nu extra door de burger moet worden opgebracht ook kunnen dekken". In een vorig college waar PvdA en VVD samen deel van uitmaakten werd zelfs voorgesteld de opcenten op termijn maar af te schaffen.

Gedeputeerde Staten stellen dat zij met de belastingverhoging het eerder gedane voorstel van Provinciale Staten volgen. Volgens Visser is van een besluit door Provinciale Staten helemaal nog geen sprake: "De afspraak was nu juist dat we over de noodzaak van die belastingverhoging specifiek in de openbare Statenvergadering van 26 september zouden praten, juist ook omdat de coalitiepartijen zich voor de zomer bij het verzet van de PvdA tegen deze voorbarige belastingverhoging aansloten. Wellicht zijn Gedeputeerde Staten hier in de war met het achterkamertjesoverleg van de coalitiepartijen en zien zij een afspraak hier als een uitspraak van de hele Provinciale Staten", constateert Visser.

De PvdA zou wel verbaasd zijn als de coalitiepartijen VVD en CDA hun verzet tegen de belastingverhoging nu al staken. Visser: "Een half jaar geleden waren VVD en CDA nog de grootste tegenstanders van de belastingverhoging, en nu lijken zij zonder discussie dit verzet alweer in te trekken. Wij zullen de coalitiepartijen dan ook zeker ter verantwoording roepen hierover. Stoer doen, maar niet willen doorpakken, daar heeft niemand iets aan. Zeker de burgers van Noord-Holland niet".

De PvdA is wel blij dat nogal wat voorstellen die zij de afgelopen jaren gedaan heeft zijn terug te vinden in deze begroting. "Het duurt even, maar dan dringt ons verhaal ook wel door", aldus fractievoorzitter Peter Visser. "Zo zien we bijvoorbeeld dat er nu echt werk gemaakt gaat worden van beprijzing van de automobiliteit, wil men nu ook echt een investerende provincie worden en pakt men het waterbeleid veel actiever op. Allemaal zaken waar wij ook tijdens het debat over de Kadernota een half jaar geleden nog voor gepleit hebben". Ook wil Gedeputeerde Staten eindelijk de wachtlijsten binnen de jeugdzorg gaan aanpakken. Visser: "De PvdA pleit daar al jaren voor. Maar helaas is de inzet van Gedeputeerde Staten nog steeds niet voldoende. Zij willen de wachtlijsten verminderen, maar wat de PvdA betreft dienen de wachtlijsten helemaal te verdwijnen".

Vol trots hebben Gedeputeerde Staten de begroting voor 2006 gepresenteerd in een eeuwenoude schatkist die vroeger door gemeenten gebruikt werd om hun waardepapieren naar de provincie Noord-Holland te voeren. Visser: "Wellicht komt het door deze wat ouderwetse aanvoer van de stukken, want in de presentatie van deze begroting is het rommeligheid troef. Zo zijn niet alle bijlagen aanwezig en moeten we uit het persbericht van Gedeputeerde Staten halen dat de voordracht over de kwaliteitsimpuls van het landelijk gebied wordt ingetrokken. Hier was nu juist unaniem in Provinciale Staten om gevraagd, dus het is wel raar om daar dan niet met een voorstel voor te willen komen bij deze begroting".

Tijdens de Algemene Beschouwingen in november zal de PvdA met een aantal eigen plannen en alternatieven komen. Visser: "Wij blijven benadrukken dat we de ambitie moeten durven verhogen als Noord-Holland. Meer woningen, beter openbaar vervoer, goede jeugdzorg en een veilige provincie: dat zijn de onderwerpen waar wij extra aandacht voor zullen vragen. En dat alles vanuit het kader van een sterke rol van de provincie en niet zoals in deze begroting gebeurt het vooral wat rondstrooien van leuke voorstellen".

Na de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten kreeg de PvdA de grootste fractie. Bij de vorming van het college van Gedeputeerde Staten werd zij echter buiten het college gehouden.

bron:PvdA Noord Holland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular