De PvdA Noord-Holland start aanstaande zaterdag haar zomercampagne. In juni en juli is de PvdA vier zaterdagen achtereen in zeven verschillende steden in Noord-Holland op straat te vinden om met de kiezers in gesprek te gaan.

Twee jaar geleden werden de nieuwe Provinciale Staten gekozen. Halverwege de termijn wil de PvdA graag op straat verantwoording afleggen aan de burgers van Noord-Holland over wat zij tot nu toe gedaan heeft en wat zij nog wil gaan doen. Ook hoort zij graag wat de wensen van de inwoners van Noord-Holland zijn. De PvdA werd in Noord Holland na de statenverkiezingen de grootste fractie maar werd door de andere partijen buiten het college van Gedeputeerde Staten gehouden.

De PvdA bezoekt in totaal zeven steden. Zaterdag 11 juni is de PvdA te vinden in het centrum van Haarlem en Alkmaar. Zaterdag 18 juni is de PvdA aanwezig in het centrum van Hilversum. Zaterdag 25 juni bezoekt de PvdA Hoorn en Zaanstad. En op zaterdag 2 juli tenslotte is de PvdA te vinden in het centrum van Den Helder en Amsterdam.

bron:PvdA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular