Naar aanleiding van het vernietigende rapport over de rol van
Jeugdzorg Noord Holland in de zaak van de vermoorde Alphense kleuter
Savanna toonde de fractie van de PvdA in de staten van Noord Holland
zich geschokt en dringt ze aan op actie. De PvdA is de grootste fractie
in de provinciale staten van Noord Holland maar werd na de laatste
verkiezingen uit het college van Gedeputeerde Staten gehouden.
Naar aanleiding van de dood van peuter Savanna heeft de Inspectie
voor de Jeugdzorg onderzoek gedaan naar het functioneren van de
jeugdzorg in de provincie. En de resultaten zijn schokkend.
PvdA-statenlid Songà¼l Akkaya: "Opnieuw moeten we constateren dat de
kwaliteit van de jeugdzorg ver onder de maat ligt. Dit blijkt wel heel
duidelijk uit het onderzoek naar de gezinsvoogd van de 3-jarige
Savanna, het meisje dat vorig jaar dood werd gevonden in de kofferbak
van haar moeders auto. Wij willen dan ook dat er direct actie wordt
ondernomen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen".

Donderdag
10 maart bracht de Inspectie voor de Jeugdzorg een vernietigend rapport
uit, waarin wordt geconcludeerd dat Jeugdzorg in Noord-Holland het
probleemgezin niet goed heeft begeleid. Uit het inspectierapport blijkt
dat er nauwelijks contact is geweest tussen de gezinsvoogd en de
moeder. Dit komt heel vaak voor, omdat gezinsvoogden te veel kinderen
onder hun hoede hebben. Veel hulpverleners bij de Jeugdzorginstellingen
zijn overbelast, waardoor de hulpverlening ernstig tekort schiet.
Daarnaast is de hulp te bureaucratisch georganiseerd en werken allerlei
hulpverleners langs elkaar heen. Het ontbreekt jonge hulpverleners
bovendien vaak aan adequate kennis.

PvdA-statenlid Akkaya: "Wat
direct opvalt als je het inspectierapport leest, is dat Savanna
onzichtbaar was voor de hulpverlening. Het rapport gaat over
hulpverleners, het gaat over de moeder, het gaat over meldingen,
overleggen en dossiers. Maar het gaat helaas vrijwel niet over het
meisje zelf. En waar het wel over Savanna gaat waren er toch wel heel
duidelijke signalen dat er echt iets aan de hand is. Die signalen zijn
onvoldoende opgepakt".

De PvdA vindt dat er, naast het
wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg, met spoed enkele
ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om de kwaliteit van de
jeugdzorg te verbeteren. Akkaya: "Het kind moet centraal komen te
staan: de bescherming van het kind is de hoofdzaak. Verder wordt het nu
echt tijd voor het door ons al eerder bepleitte deltaplan
gezinsvoogdij. Daarmee wil de PvdA verlichting brengen in de werkdruk
van de hulpverleners. Er zijn vier pilots geweest en die waren
succesvol. Wat ons betreft moeten de resultaten daarvan nu landelijk
worden ingevoerd".

Tot slot moet permanente onder
toezichtstelling mogelijk zijn volgens de PvdA. Akkaya: "Sommige
gezinnen hebben permanent begeleiding nodig. Zo blijkt dat de moeder
van Savanna niet in staat was haar kind zelfstandig op te voeden.
Helaas komt dat vaker voor. Zo'n gezin heeft als het kind nog thuis kan
blijven intensieve permanente hulp nodig. Nu is de lijn dat onder
toezicht plaatsing in principe niet langer dan 1 jaar mag duren. Dat
moet wat de PvdA betreft dus van tafel".

De PvdA Noord-Holland is
blij dat Tweede Kamerlid Ella Kalsbeek (PvdA) hierover donderdagmiddag
al een spoeddebat heeft laten houden. Ook in Noord-Holland zal de PvdA
opnieuw vragen over deze zaak stellen aan het College van Gedeputeerde
Staten. Akkaya: "Tot nu toe bleef het teveel bij woorden, en een enkele
actie naar bureau Jeugdzorg. Waarom zit gedeputeerde Kruisinga er niet
meer achterheen? Met name ook om te zorgen dat de minister de door ons
genoemde verbeteringen invoert. Er moet nu echt actie ondernomen
worden. Koste wat kost moet voorkomen worden dat zo'n situatie als van
Savanna zich opnieuw kan voordoen".

Bron: PVDA