Er moet een eigen "Code Tabaksblat" komen voor de publieke sector. Dat zal de PvdA Noord-Holland maandag 30 mei 2005 bepleiten tijdens het debat over de Kaderbrief in Provinciale Staten. In zo'n code zou moeten worden vastgelegd hoe moet worden omgegaan met beloning van topmensen in de publieke sector, zoals de NUON. Ook zou het een gedragscode voor gedeputeerden en commissarissen der koningin moeten bevatten over hoe zij omgaan met bijbanen.

PvdA-fractievoorzitter Peter Visser: "Overheid en politiek opereren in een omgeving die hoge eisen stelt aan de publieke moraal. We hebben daar de afgelopen tijd nogal wat voorbeelden van kunnen zien. Denk maar aan de discussies over de buitensporige bonussen voor de topmannen van NUON en Essent en over de grote aantallen bijbanen van verschillende commissarissen der koningin. In de private sector heeft men ervoor gekozen dit soort zaken te regelen in de Code Tabaksblat. Maar juist ook in de publieke sector, maar gemeenschapsgeld in het geding is, dient men streng te zijn. Wij pleiten daarom voor een eigen Code Tabaksblat voor de publieke sector".

De PvdA wil in ieder geval maandag binnen de provincie Noord-Holland alvast een discussie starten over bijbanen van gedeputeerden en de commissaris der koningin. "Noord-Holland verdient het dat provinciebestuurders zich fulltime met de provincie bezighouden. Het hebben van veel bijbanen past daar volgens ons niet zo bij. Wij willen in Noord-Holland afspraken maken over hoe we vooraf kunnen inschatten of een bepaalde bijbaan wel zo nuttig is voor de provincie. Als er twijfel bestaat over het nut voor de provincie geldt wat de PvdA betreft: niet doen", aldus Visser.

Behalve voor de publieke moraal zal de PvdA tijdens het debat over de Kaderbrief ook aandacht vragen voor de financiële positie van de provincie Noord-Holland. De provincie kampt met een enorme onderbesteding: veel projecten waarvoor wel geld is kunnen niet worden uitgevoerd omdat er te weinig ambtenaren beschikbaar zijn om ze goed voor te bereiden. De PvdA zal dan ook voorstellen om projecten waarover overeenstemming bestaat met anderen versneld te laten uitvoeren.

Ook stelt de PvdA vragen over de door Gedeputeerde Staten geplande opcentenverhoging. Gedeputeerde Staten willen de provinciale wegenbelasting met 25 procent verhogen. Visser: "De PvdA is niet principieel tegen belastingverhoging. Als het nodig is om Noord-Holland beter te maken zullen wij dat niet tegenhouden. Maar volgens ons is dat nu niet het geval. De provincie heeft een enorme reserve en bovendien zal het geld door de onderbesteding de komende vier jaar toch niet kunnen worden uitgegeven. De PvdA vindt het dan ook niet juist op nu al de provinciale belastingen te verhogen".

bron:PvdA Noord-Holland