De PvdA wil dat het Europese en
Nederlandse visserijbeleid ingrijpend verandert: de zeeën
worden leeggevist en het huidige beleid levert te weinig resultaten
op. Daarom bieden PvdA-Europarlementariër Dorette Corbey en
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi vandaag aan minister Verburg een plan
aan, waarmee de dramatische teruggang van de visbestanden kan
worden gekeerd.

Visserijbeleid wordt grotendeels Europees
geregeld, maar niet succesvol. Terwijl de zeeën worden
leeggevist, slagen de Europese visserijministers er maar niet in om
het tij te keren. Op het gebied van visserij en visserijtechnieken
heeft de Europese Unie al 850 technische regels ontworpen. Steeds
meer nieuwe regels helpen de vis niet en maken de vissers het leven
onmogelijk, stellen Corbey en Jacobi.

De Partij van de Arbeid kiest voor een
radicaal andere aanpak. De inzet is hierbij een toekomst met
levende zeeën en oceanen, een toekomst voor vissers en
kustbewoners, in Nederland, in Europa maar ook in Afrika.

De PvdA wil graag dat vissers meer
verantwoordelijkheid krijgen voor het duurzaam instandhouden van
visbestanden en ecosystemen. Ook pleit de PvdA voor het instellen
van zeereservaten, voor zero tolerance beleid wat betreft illegale
visserij en de invoering van een Noordzee-keurmerk, dat duurzame
visserij stimuleert en voor de consumenten eenvoudig herkenbaar is.
Bijvangsten moeten radicaal omlaag, het teruggooien van vis moet
verboden worden.

Het plan, in acht eenvoudige en heldere
punten wordt vanavond door Dorette Corbey, namens de PvdA lid van
het Europees Parlement en Lutz Jacobi, namens de PvdA lid van de
Tweede Kamer, aangeboden aan minister van LNV Gerda Verburg, daags
voor de presentatie van het beleidsprogramma van het kabinet.

bron:PvdA