Criminele en overlastgevende hangjongeren
zorgen op veel plaatsen voor problemen. Om hier een einde aan te
maken en deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen,
presenteren de PvdA-kamerleden Staf Depla en Samira Bouchibti het
actieplan ‘Hard maar sociaal’: ‘We willen niet
alle jongeren die buiten op straat zijn over één kam
scheren, maar de grootste etters pakken we resoluut aan.’

De PvdA vindt dat kinderen en jongeren
veilig op straat moeten kunnen spelen en hangen, maar stelt
wél grenzen aan dat hangen; bewoners moeten zich vrij in hun
eigen omgeving kunnen bewegen. Jongeren die hun buurt terroriseren,
hoeven niet te rekenen op begrip. En met overlastgevende en
criminele hangjongeren maakt de PvdA korte metten. Met een aanpak
die hard is waar het moet en sociaal waar het kan: ‘Want we
voorkomen liever dat jongeren op het verkeerde pad raken en hun
toekomst verknallen, dan dat we ze straffen als het al te laat
is.’

Bouchibti en Depla willen bij de aanpak
van de grootste etters de ouders nauw betrekken: 'Zij zijn in de
eerste plaats verantwoordelijk voor hun kinderen.’

In het PvdA-actieplan ‘Hard maar
Sociaal’, dat dinsdag 3 juli aan minister Rouvoet zal worden
gepresenteerd, pleiten Bouchibti en Depla onder meer voor
vrijwillige of indien nodig verplichte opvoedingsondersteuning voor
ouders, lik op stuk bij spijbelen en de mogelijkheid om jonge
criminelen naar een internaat te sturen waar onderwijs en
discipline centraal staan. Bouchibti en Depla willen dat er nog in
deze kabinetsperiode minstens vijf internaten worden geopend.

bron:PvdA