Deze week presenteerde commissie Van Thijn
haar rapport over de gang van zaken in de PvdA-afdeling Amsterdam
Zuidoost voorafgaande aan de raadsverkiezingen in 2006. Het
partijbestuur vindt dat het rapport een goed beeld schetst van de
gebeurtenissen van de periode en neemt de bevindingen en
aanbevelingen over. Zo is het partijbestuur van plan een landelijk
meldpunt integriteit in te stellen.

Onder andere de gebeurtenissen zoals in
Amsterdam Zuidoost geven volgens de commissie aanleiding om binnen
de partij de integriteit van besturen hoog op de politieke agenda
te zetten. De commissie adviseert het partijbestuur om een actief
beleid te ontwikkelen, door het geven van trainingen en het
instellen van een meldpunt. Het partijbestuur wil deze
aanbevelingen van de commissie overnemen.

Daarom wil het partijbestuur, in
aanvulling op de reeds bestaande gedragscode integriteit, een
landelijk meldpunt met een klachtenprocedure instellen om in
voorkomende gevallen adequaat te kunnen optreden. Zo kan worden
voorkomen dat gevallen waar de integriteit van bestuur in het
geding is te lang in de anonimiteit blijven.

bron:PvdA