PvdA Tweede-Kamerlid Staf Depla vindt dat
het verboden moet worden dat pensioenfondsen beleggen in bedrijven
die clusterbommen maken of gebruik maken van kinderarbeid. Depla
gaat de minister van Sociale Zaken vragen actie te ondernemen.

Uit een documentaire van Zembla kwam naar
voren dat diverse Nederlandse pensioenfondsen geld beleggen in
bedrijven die landmijnen of clusterbommen produceren of kinderen
lange werkdagen laten maken.

Depla wil dat minister Donner van Sociale
Zaken snel met werkgevers, werknemers en pensioenfondsen gaat
overleggen om de inzichtelijkheid van de beleggingen van de fondsen
vast te leggen. Depla: ‘Het is belangrijk dat werknemers en
gepensioneerden weten in welke bedrijven hun pensioenspaarcenten
belegd worden. Dan kan er discussie ontstaan over de vraag in welke
bedrijven je wel of niet zou moeten beleggen. Als dat niet op korte
termijn lukt, moet regelgeving worden overwogen.’

Depla vindt niet dat de politiek moet
bepalen in welke bedrijven pensioenfondsen wel of niet mogen
beleggen, maar wil een uitzondering maken voor producenten van
producten waarvan de VN of de Nederlandse regering besloten heeft
dat gebruik ervan zou moeten worden verboden. Zoals bedrijven die
clusterbommen of landmijnen maken of gebruik maken van
kinderarbeid. Depla: ‘Daar zou net als in België voor
alle beleggingsfondsen een verbod op moeten komen.’

Het PvdA-kamerlid wil dat het
pensioenfonds van politici en ambtenaren ABP het goede voorbeeld
geeft en op korte termijn haar beleggingen beëindigt in
bedrijven die clusterbommen of landmijnen maken of gebruik maken
van kinderarbeid

bron:PvdA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular