Volgens PvdA-kamerlid Martijn van Dam had
de oorlog tegen Irak nooit mogen beginnen en ook nooit door
Nederland gesteund mogen worden. Volgens de PvdA mag zoiets niet
nog een keer gebeuren: ‘Met de PvdA in de regering zal
Nederland niet klakkeloos achter de Amerikanen
aanlopen,’aldus Van Dam.

In het Kamerdebat op 4 april werd
uiteraard weer veel gesproken over het parlementaire onderzoek naar
de totstandkoming van de politieke steun voor de oorlog in Irak. De
PvdA heeft daar jaren voor gepleit maar vond daarvoor, noch na de
verkiezingen een Kamermeerderheid voor. Ook in de formatie is het
niet gelukt.

Van Dam:‘Wij vinden dat het nu tijd
is om vooruit te kijken. Laten we voorkomen dat dit nog een keer
gebeurt.’ De PvdA heeft in de Kamer gezegd dat de regering
een eventuele aanval op Iran niet mag steunen zonder
volkenrechtelijk mandaat. Samen met andere linkse partijen
SP,GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren werd een motie met
die inhoud ingediend.

Bovendien benadrukt Van Dam dat eerst de
diplomatieke weg helemaal afgelopen moet worden voordat er aan
militair ingrijpen gedacht kan worden. Van Dam: ‘Wat de PvdA
betreft is de enige uitweg in het conflict met Iran een
vreedzame’.

bron:PvdA