Het voornemen tot oprichting van een
Comité van en voor ex-Moslims, door Eshan Jami, raadslid
voor de PvdA in Leidschendam, heeft de belangstelling voor het
recht op geloofsafval een impuls gegeven. Aandacht voor de door
Jami naar voren gebrachte kwestie vindt de PvdA een goede zaak.

Mensen die zich van een geloof afwenden
moeten zich volledig vrij en veilig voelen om dat te doen. De PvdA
heeft dit al vaak als standpunt naar buiten gebracht. Als eerste -
en tot nog toe enige - partij heeft zij in haar beginselprogramma
(2005) het recht op geloofsafval verdedigd. In de paragraaf over
‘Immigratie en integratie’ wordt gepleit voor
‘een respectvolle behandeling van culturele en religieuze
uitingen die vallen binnen de grenzen van de democratische
rechtsstaat’.

In een ingezonden brief van
partijvoorzitter Ruud Koole en Tweede Kamerlid Aleid Wolfsen
vandaag in NRC Handelsblad zetten Koole en Wolfsen uiteen welk
standpunt de PvdA inneemt over het recht op geloofsafval. Ook gaan
ze in op de gesprekken van partijgenoten met Jami.

bron:PvdA