Oud-centralebankpresident en PvdA-econoom Wim Duisenberg, minister van financien in het kabinet Den Uyl, heeft een oplossing gevonden voor de gedupeerden van aandelenleasecontracten bij Dexia. Zijn schikkingsvoorstel, dat betrekking heeft op ruim 350.000 contracten, is door alle betrokken partijen goedgekeurd.

Ook PvdA woordvoerder Frank Heemskerk, die vanuit de Kamer al langer pleitte voor bemiddeling, is enthousiast: 'Veel klanten krijgen nu een flink deel van hun restschuld terug, en er komt een einde aan een slepend conflict.'

Dexia is namelijk met een groot aantal klanten in een langdurige juridisch strijd verwikkeld over de gevolgen van de zogeheten aandelenlease. Eind jaren negentig konden beleggers via Dexia een leasecontract afsluiten, en zo aandelen kopen met geleend geld. De aandelen werden gebruikt als onderpand voor de lening. Door de koersval die in 2000 inzette, leverden de beleggingen echter onvoldoende op om de lening af te lossen en bleven klanten met een rentschuld zitten. Veel beleggers voelen zich misleid door Dexia.

Stichtingen Leaseverlies en Eegalease startten namens gedupeerden juridische procedures tegen het concern. Om dit slopende en zowel financieel als maatschappelijk schadelijke conflict te beëindigen, werd Duisenburg in februari 2005 door de Nederlandsche bank gevraagd te bemiddelen tussen Dexia en boze beleggers. Donderdag 28 april slaagde hij erin een concreet schikkingsvoorstel te bedingen.

Als cliënten dit voorstel aannemen kunnen ze bij afloop van hun lendleasecontract  een korting van tweederde op de mogelijke restschuld krijgen. Naast de à¢?¬218 miljoen die men als financiele compensatie van Aegon kreeg, stelt Dexia hiervoor  à¢?¬100 miljoen extra beschikbaar.

Beleggers moeten de plannen nog wel goedkeuren. Maar alle betrokken stichtingen, waaronder Leaseverlies, Eegaleae en de Consumentenbond, reageerden positief. Ook de PvdA is verheugd over het voorstel. Frank Heemskerk:  'Ik verwacht dat de meerderheid in zal gaan op het aanbod. En ik hoop dat er ook voor andere stichtingen en gedupeerden een oplossing komt, nu er voor de grootste groep een aanbod ligt. Dat zou betekenen dat er voor al die mensen een eind komt aan deze nare episode.'

bron:PvdA