Het kabinet wil dat de gehele horeca per 1
juli 2008 rookvrij is, met uitzondering van de coffeeshops. PvdA
Tweede-Kamerlid Lea Bouwmeester is blij met dit besluit: ‘De
PvdA is al langere tijd een groot voorstander van de rookvrije
horeca. Hoe eerder hoe beter. Ook horecamedewerkers hebben immers
recht op een rookvrije werkplek. '

Iedere werknemer in Nederland heeft sinds
2004 recht op een rookvrije werkplek. Behalve in de horeca.
Bouwmeester: ‘Alle werknemers hebben recht op een rookvrije
werkplek. Dus ook in de horeca. En gelukkig worden met dit voorstel
ook de sportkantines en poppodia rookvrij.’

De horeca heeft eerder de tijd gekregen om
zelf het rookgedrag terug te dringen en voorgesteld om volgend jaar
alleen in restaurants de sigaret uit te bannen en pas in 2011 in
cafés en discotheken. Maar het kabinet houdt vast aan een
rookverbod voor de hele horeca in één keer.
Bouwmeester: ‘De horeca heeft de tijd gehad om door middel
van eigen afspraken het roken in stappen terug te dringen, maar
heeft hier onvoldoende aan gedaan. Daarom is het goed dat er een
verbod komt. Over gezondheid van mensen valt nu eenmaal niet te
onderhandelen.’

De PvdA wil wel een uitzondering voor de
coffeeshops. Bouwmeester wil niet dat er iets verandert aan het
huidige coffeeshopbeleid. Dus ook geen verkoop achter glas of
andere extra verplichtingen. ’We willen blowen in de shops
toestaan, om zo de overlast te beperken’, aldus
Bouwmeester.

bron:PvdA