De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher
maakt zich zorgen over duizenden kinderen waar het fout mee dreigt
te gaan door een falende opvoeding. Hij wil dat er een opvoedplicht
ingevoerd wordt en dat de verschillende hulpverleners beter gaan
samenwerken. Asscher: ‘We moeten niet direct naar
noodoplossingen grijpen maar de ouders zelf aanspreken en
helpen.’

Asscher is geschrokken van zijn ervaring
op een basisschool in Amsterdam waar bepaalde onderwerpen niet meer
door leraren worden besproken omdat de kinderen dan de boel
afbreken. ‘De kinderen zijn pas 9 of 10 jaar oud en hebben
blijkbaar van huis uit zelfs niet de meest elementaire regels
meegekregen waarom ze naar school moeten.’ Asscher wil dat de
ouders via een gecoördineerde actie van verschillende
instanties worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen.

Een dergelijke opvoedplicht kan worden
afgedwongen door bijvoorbeeld te korten op de kinderbijslag of op
een uitkering. Asscher: ‘We spreken hier over minimale
opvoedingseisen. We moeten niet direct naar noodoplossingen grijpen
maar de ouders zelf aanspreken en helpen. Het idee dat mensen met
weinig geld of een andere achtergrond hun kinderen niet goed
opvoeden is veel te veel aanwezig. Dat vind ik denigrerend naar al
die mensen die dat wel goed doen.’

Volgens Asscher gaat er in de
‘welzijnsindustrie’ veel tijd en geld verloren aan
bureaucratie: ‘Het probleem van de falende opvoeding is groot
en het kan niet worden opgelost als de verschillende
welzijnsinstanties elkaar voortdurend voor de voeten lopen. Bij
sommige gezinnen komen 35 verschillende hulpverleners over de
vloer. De coördinatie van de hulp is minimaal, waardoor het
effect van de hulp ook zeer gering is.’

Asscher wil snel met alle
welzijnsinstellingen om de tafel. Asscher: ‘We willen precies
weten waar het geld naar toe gaat en wat de resultaten zijn. Een
andere manier van financieren sluit ik niet uit.’

bron:PvdA