Het kabinet wil Antilliaanse jongeren die geen werk hebben of niet op school zitten terug sturen naar de Antillen. Volgens PvdA-woordvoerder Jeroen Dijsselbloem richt het kabinet zich met dit voorstel niet op bestaande problemen. 'Mensen die geen strafbaar feit hebben gepleegd, zijn niet de mensen die voor problemen zorgen.  Je moet juist de jongeren aanpakken die wel voor problemen.' 

In het ´Actieplan Antilliaanse Jongeren' dat kamerlid John Leerdam in oktober 2004 presenteerde, pleitte de PvdA voor een strikte toepassing van de voogdijregeling en voor een terugkeerregeling voor bolletjesslikkers. De PvdA vindt dat de Nederlandse regering ervoor moet zorgen dat bolletjesslikkers die hun straf hebben uitgezeten, meteen een enkeltje Antillen of Aruba krijgen. Vervolgens moeten deze mensen op een zwarte lijst komen, zodat zij voor langere tijd niet meer naar Nederland kunnen komen. Ook het kabinet wil nu van deze zaken werk gaan maken.

Daarnaast vindt het kabinet dat Antilliaanse jongeren tussen de 24 en 28 jaar die naar Nederland komen maar binnen drie maanden geen uitzicht hebben op werk of opleiding, moeten worden uitgezet. Dit gaat de PvdA te ver. Volgens Dijsselbloem is deze maatregel discriminerend, omdat iedereen met een Nederlands paspoort gelijk moet worden behandeld. Het uitzetten van mensen die geen strafbaar feit hebben begaan, is volgens Dijsselbloem dan ook ´onwenselijk en  bovendien  juridisch onhaalbaar.'

Dijsselbloem wijst er op dat de voorstellen zich richten op problemen die praktisch niet meer bestaan: ´De instroom van Antilliaanse jongeren is sinds de 100-procentscontrole op bolletjesslikkers bijna opgedroogd. De jongeren die in de jaren negentig naar Nederland kwamen en nu werkloos en doelloos rondhangen in de Nederlandse steden, vormen nog wà©l een probleem. Daar moet het kabinet iets aan doen,  maar dat laat het na .'
 
bron:PvdA