De PvdA dient maandag een nieuw
wetsvoorstel in dat consumenten moet beschermen tegen ongewenste
stilzwijgende verlenging van abonnementen. PvdA-kamerlid Ferd
Crone: ‘De consument ontvangt vaak alleen achteraf een
factuur of bankafschrijving. Dan is het te laat is om op te zeggen
en je zit dan weer een jaar aan een abonnement vast.’

Miljoenen mensen hebben last van
abonnementen en contracten die zij eigenlijk niet meer willen
hebben, maar waarvoor zij moeten blijven betalen, omdat zij zijn
vergeten om tijdig op te zeggen. PvdA-kamerlid Martijn van Dam:
‘Veel mensen ervaren dit als bijzonder hinderlijk. Op deze
manier hebben miljoenen mensen abonnementen op tijdschriften, ADSL,
kranten, pechhulpdiensten en boekenclubs, terwijl zij deze
abonnementen helemaal niet meer willen hebben.’ De consument
heeft vaak wel twintig of meer lopende contracten en het is voor
hem of haar bijna ondoenlijk om een volledige overzicht te houden
van de aangegane verplichten, zeker als bedrijven lange
opzegtermijnen van 3 maanden hanteren, waarna het abonnement weer
met een vol jaar wordt verlengd.

Het gevolg is ergernis bij de consument en
geld dat eigenlijk weggegooid wordt aan producten en diensten die
men niet meer wil hebben. Omgekeerd zijn mensen bereid om eerder
nieuwe abonnementen te nemen als ze weten dat ze er makkelijker af
kunnen komen. Nieuwkomers op de markt met innovatieve producten
hebben op deze manier ook dus meer kans om een marktaandeel te
verwerven.

PvdA Tweede-Kamerleden Martijn van Dam en
Ferd Crone dienen daarom een wetsvoorstel in, waarmee
consumentenbescherming in het Burgerlijk Wetboek (de zwarte en de
grijze lijst) aangepast kan worden.

Met dit wetsvoorstel wil de PvdA verbieden
dat een abonnement stilzwijgende met een jaar kan worden verlengd.
In plaats daarvan kan er na het eerste contract een vervolgcontract
komen van maximaal 3 maanden. Je kunt dan altijd snel opzeggen. Ook
kan na het eerste contract een contract voor onbepaalde duur komen
met een opzegtermijn van een maand. Daarnaast moet het mogelijk
zijn dat wanneer je per e-mail een contract aangaat, je dat ook per
e-mail weer kan opzeggen.

bron:PvdA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular