PvdA-kamerlid Ton Heerts wil dat het
kabinet maatregelen neemt tegen hoge ontslagvergoedingen in de
publieke en semipublieke sector, zoals afgesproken in het
regeerakkoord. Heerts wil dat de ontslagvergoeding in de publieke
en semipublieke sector moet worden beperkt tot maximaal 90.000
euro.

In het coalitieakkoord staat dat er een
maximum wordt gesteld aan de ontslagvergoeding van topverdieners in
de publieke sector. Heerts wil dat het kabinet haast maakt deze
afspraak na te komen: ‘Het kabinet moet niet afwachten of
sociale partners daar wel of niet iets over afspreken in de
marktsector. Minister Donner moet gewoon zelf, volgens afspraak,
met een norm voor de publieke sector komen. Doet hij dat niet, dan
komen wij ermee. Wat de PvdA betreft is die norm drie keer het
modale inkomen (90.000 euro).’

Voor de ambtenareninkomens onder de 90.000
euro mogen sociale partners zelf bepalen wat de ontslagvergoeding
wordt. Heerts: ‘Maar het uitgangspunt is dat de totale
ontslagvergoeding inclusief bovenwettelijke ww-uitkeringen in de
publieke sector, nooit meer mag worden dan drie keer
modaal.’

Heerts verwacht weerstand op zijn voorstel
maar wil toch dat het kabinet de afspraken in het regeerakkoord
snel nakomt en dat er op korte termijn een maximum wordt gesteld
aan de ontslagvergoeding van topverdieners in de publieke sector,
zoals bestuurders van energiebedrijven, woningbouwcorporaties en
ziekenhuizen. Heerts: ‘Dit gaat wel om ons belastinggeld en
de maatregel treft de echte topverdieners. Daar zijn wij
voor.’

bron:PvdA