PvdA Tweede-Kamerlid Lia Roefs vindt dat
de nieuwe taxiwet pas mag worden ingevoerd als alle voorziene
uitvoeringsproblemen zijn opgelost. Roefs: ‘Het uitgangspunt
om te betalen per kilometer in plaats van per minuut is goed, maar
na een half jaar experimenteren gaat er nog te veel mis.’

De PvdA heeft zich steeds kritisch
opgesteld ten opzichte van de nieuwe taxiwet. Het uitgangspunt van
de nieuwe wet is om te betalen per kilometer, in plaats van per
minuut. Daarnaast moeten chauffeur en klant het vooraf eens worden
over de kosten van de rit.

Roefs vindt de uitgangspunten van de wet
goed, maar voordat de wet per 1 juli echt wordt ingevoerd blijken
er volgens het PvdA-kamerlid ‘nog aardig wat
schoonheidsfouten te bestaan.’

Zo lijkt de wachttijd na een oproep
problemen op te leveren. Roefs: ‘Hoe geef je invulling aan
overleg over de kosten van wachten als de wachttijd al ontstaan is.
Hoe overlegt een taxichauffeur bijvoorbeeld met een dronken klant,
nadat hij al een kwartier heeft staan wachten? Welke prijs komen
zij overeen en hoe?’

Een ander probleem is dat de meter in de
taxi geen kilometers registreert als je onder de 17 km wel
'doorrijdt' in een file. Daarnaast ziet Roefs nog enkele andere
problemen, waaronder de fraudegevoeligheid van het nieuwe
systeem.

Roefs besluit: ‘Deze praktische
zaken moeten eerst uit de weg geholpen zijn, voordat we echt per 1
juli kunnen starten. In een debat met staatssecretaris Huizinga
zullen deze uitvoeringsmankementen aan de orde komen. Als haar
antwoorden niet goed genoeg zijn, moet de ingangsdatum worden
uitgesteld.’

bron:PvdA