De Tweede Kamer wil niet langer wachten
met de behandeling van een wetsvoorstel over adoptie door
homoparen. Een verzoek om respijt van minister Hirsch Ballin stuit
op verzet bij een kamermeerderheid, waaronder de PvdA. Tijs Broeke,
mede-voorzitter van het PvdA-homonetwerk, is opgelucht: ‘Na
zeven jaar touwtrekken lijkt een goede regeling eindelijk in
zicht.’

Broeke hoopt dat de nieuwe wet snel kan
worden ingevoerd: ‘Het is belangrijk om naar ingewikkelde
juridische vraagstukken te kijken, maar verdere vertraging van
wetgeving is onacceptabel. Ministers Ballin en Rouvoet hebben
geprobeerd gelijke rechten voor homo's te vertragen, maar zijn
gefaald in dit streven. Het wetsvoorstel moet in elk geval nog voor
het zomerreces behandeld worden. Het homo-emancipatie netwerk zal
de PvdA fractie in de Tweede Kamer hier aan houden.’

Ook PvdA Tweede-Kamerlid Aleid Wolfsen is
blij dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel snel wil behandelen:
‘Ik ben faliekant tegen verdere vertraging, want de adoptie
door homoparen werkt momenteel tragisch slecht.' Ook VVD, SP,
GroenLinks en D66 voelen niets voor uitstel.

Wolfsen heeft er op zich geen bezwaar
tegen dat Hirsch Ballin een commissie laat kijken naar de
gecompliceerde kwestie van erkenning van kinderen die worden
geboren binnen een lesbische relatie, een ander onderwerp dan
adoptie van kinderen uit het buitenland. Maar hij wil niet dat het
onderzoek tot vertraging leidt. ‘Desnoods moet de commissie
in een recordtempo werken’, aldus Wolfsen.

De beoogde wet zorgt onder andere voor een
verruiming van de leeftijdsgrens voor adoptieouders en maakt het
makkelijker voor homo en lesbische koppels om een kind te
adopteren. Minister van Justitie Hirsch Ballin had de behandeling
van de adoptiewet stopgezet: hij wil dat er een onafhankelijke
commissie in het leven wordt geroepen die de voor en tegens van de
adoptiewet moet afwegen. De Tweede Kamer zal echter in meerderheid
besluiten het wetsvoorstel nu snel in de kamer te behandelen.

bron:PvdA