QuestManager is software die het mogelijk maakt om de aard en ernst van psychische klachten herhaaldelijk in kaart te brengen, met als gevolg dat de kwaliteit van de zorg in de geestelijke gezondheidszorg kan worden geëvalueerd en daardoor verhoogd.
De capaciteitsgroep psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en GGZ-instelling Rivierduinen werken al lange tijd samen aan de verdere ontwikkeling van het programma voor patiënten met stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen. De vraag naar een efficiënt instrument om de effectiviteit van de interventies te beoordelen, leidde ertoe dat beide organisaties samen met Techxx de QuestManager ontwikkelden. QuestManager is een webbased applicatie die de behandelaars met behulp van vragenlijsten ondersteunt bij het stellen van diagnoses en bij het monitoren van het effect van een zorgprogramma. ‘In de psychiatrie zijn we al geruime tijd op zoek naar methoden om de effecten van interventies aan te tonen. De inzet van QuestManager maakt een terugkoppeling mogelijk naar zowel de patiënt als naar het behandelteam en onze eigen organisatie,’  aldus dhr. Jan Bastiaansen, Raad van Bestuur Rivierduinen.  Routine Outcome Monitoring houdt in dat de klachten en symptomen van patiënten periodiek worden gemeten. Bij de start van de behandeling helpen gegevens van gestandaardiseerde en gevalideerde meetinstrumenten om een goed beeld te krijgen van de aard en ernst van de klachten; bij vervolgmetingen wijzen de gegevens uit of de behandeling aanslaat en leidt tot een reductie van symptomen. QuestManager faciliteert dit proces. 

‘QuestManager is ontwikkeld als een Microsoft.Net webapplicatie die wordt ingezet als een SaaS, hiermee is een technische basis gelegd voor een landelijke meetinfrastructuur voor de GGZ,’ aldus Nick Kerklaan, Directeur van Techxx BV.

bron:Techxx