De Raad van Europa heeft zich uitgesproken over het voornemen van het kabinet de Onroerend Zaak Belasting, belangrijkste gemeentelijk belastinginstrument, af te schaffen. De vertegenwoordiger van de Nederlandse regering beargumenteerde dat afschaffing is geoorloofd omdat gemeenten door compensatie in het gemeentefonds over voldoende middelen blijven beschikken. Dit argument werd door het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa op principiële gronden unaniem afgewezen. Het Congres behandelde de afschaffing van de OZB in een plenaire zitting op 1 juni 2005.

Het gaat, aldus het Congres, niet alleen om het waarborgen van voldoende middelen maar 'om het fundamenteel recht van gemeenten om zelf te beslissen over de heffing van lokale belastingen'. Het congres vroeg de regeringsvertegenwoordiger met klem snel alternatieven voor deze vermindering van het belastinggebied te zoeken en te introduceren. Het congres blijft de kwestie kritisch volgen.

bron:VNG