De Raad van Kerken in Nederland(RvK) en de
Evangelische Alliantie constateren een groeiende belangstelling
voor interkerkelijke gebedsinitiatieven bij lokale
kerkgemeenschappen. Daarom hebben beide organisaties besloten hun
eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op
elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. In 2008 gaat
het om de week van 20 tot en met 27 januari.

De Raad van Kerken en de Evangelische
Alliantie (EA) kennen allebei een gebedsweek in de maand januari.
Beide gebedsweken zijn geworteld in een respectabele en
internationale traditie. De 'Week van Gebed voor de eenheid van de
christenen' van de Raad van Kerken wordt sinds 1908 jaarlijks
gehouden van 18 tot en met 25 januari. De gebedsweek van de
Evangelische Alliantie wordt sinds 1846 gehouden in de tweede week
van januari. Beide weken worden internationaal breed gevierd.

Gemeenten en parochies in ons land zoeken
op lokaal niveau steeds vaker samenwerking om beide gebedsweken te
combineren. Ineke Bakker (algemeen secretaris Raad van Kerken):
"Het is belangrijk om als Nederlandse christenen de universele
dimensie van ons gebed en de verbondenheid met andere christenen
niet uit het oog te verliezen." Wim Althuis (coördinator gebed
van de EA): "In mijn werkzaamheden bij de protestantse kerken in
Utrecht heb ik gezien hoe goed en belangrijk het is als mensen
samen bidden. Nu beide gebedsweken tegelijk plaatsvinden, wordt het
een stuk eenvoudiger om gezamenlijke activiteiten te
organiseren."

Dit voorjaar heeft de EA voorgesteld om
haar gebedsweek een week op te schuiven. De Raad van Kerken heeft
het voorstel met instemming begroet en besloten om de vaste data
los te laten en de gebedsweek op zondag te beginnen. In 2008 vinden
beide gebedsweken tegelijk plaats, van zondag 20 tot en met zondag
27 januari. De Raad van Kerken en de EA bezinnen zich op
mogelijkheden voor verdere samenwerking rond deze gebedsweek.

bron:RvK