De Raad van Kerken in Nederland heeft een overwegend positief oordeel over het Europees Grondwettelijk Verdrag waarover de Nederlandse bevolking zich op 1 juni a.s. in een referendum kan uitspreken. Dit blijkt uit een "Richtingwijzer" die de Raad donderdag 19 mei presenteerde tijdens een discussiebijeenkomst over de Europese Grondwet. Volgens de Raad is de voorliggende tekst van de grondwet een belangrijke stap op weg naar een socialer en humaner, democratischer en duurzamer Europa. Essentieel voor de Raad is dat de menselijke waardigheid de grondslag is voor alle rechten die in de nieuwe grondwet beschreven zijn.

Kritiek
Naast de positieve waardering heeft de Raad ook kritiek. Zo heeft de Raad bezwaar tegen het feit dat in de grondwet een economisch beleid is vastgelegd in termen van een open markteconomie met vrije concurrentie. Volgens de Raad is het de vraag of dit uitgangspunt niet in strijd is met de fundamentele sociale en humanitaire grondslagen van de Europese samenleving. Vergelijkbare kritiek heeft de Raad bij het defensiebeleid: de Raad is van mening dat het uitgangspunt van de Europese samenwerking - een continent, een wereld zonder oorlog - eerder pleit voor een "breed geformuleerd veiligheids- en vredesbeleid".

Dialoog
De kerken waarderen in de grondwet dat aan de kerken (en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties) het recht is toegezegd op een structurele en transparante dialoog met de Europese overheid. Volgens de Raad van Kerken is het essentieel voor de kerken om van dit recht ook gebruik te maken. "Gezamenlijke inzet voor verbetering van de uitwerking is relevanter dan een stem ´tegen' de Grondwet als zodanig", volgens de tekst van de gepubliceerde Richtingwijzer.

bron:PKN