De Raad van Kerken in Nederland hoopt dat
de Nederlandse regering met initiatieven komt om de participatie
van Nederland in de gedachtevorming over de Europese Unie te
herstellen. Daarbij zal vooral het accent moeten liggen op het
versterken van de Europese Unie als rechts- en waardengemeenschap.
Dat schrijft de Raad in een verklaring naar aanleiding van het
vijftigjarig jubileum van het Verdrag van Rome.

De 50e verjaardag van het Verdrag van Rome
wordt op 25 maart a.s. door de Europese Unie gevierd met een
bijeenkomst in Berlijn. Veel nadruk zal daarbij liggen op de
Europese Unie (EU) als waardengemeeschap. Volgens de Raad van
Kerken in Nederland moet het karakter van de EU als waarden- en
rechtsgemeenschap verder worden versterkt. In de verklaring benoemt
de Raad onder meer waarden als verzoening, menselijke waardigheid,
vrijheid van godsdienst, ''die geworteld zijn in het religieuze
en humanistische erfgoed van Europa''.

Ter gelegenheid van '50 jaar Verdrag van
Rome'organiseren de Raad van Kerken in Nederland, het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Vereniging
Kerk en Vrede op 25 maart een middagbijeenkomst in de Duitse Kerk
van Den Haag. Hoofdspreker is Ruud Lubbers, Minister van Staat.
Enkele jongeren zullen hun visie geven op de betekenis van de
Europese Unie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een oecumenische
vesper.

Ook vraagt de Raad van Kerken aan zijn
lidkerken om de Europese Unie in hun voorbeden te gedenken.

Bron: IKON