''Het sturen van meer troepen naar Irak
is moreel onhoudbaar.'' Dat stelt de Amerikaanse Raad van Kerken
in een reactie op plannen van president George Bush om 21.500 extra
soldaten naar het Midden-Oosten te sturen. De Raad van Kerken in de
Verenigde Staten, altijd al verklaard tegenstander van Amerikaanse
militaire bemoeienis in Irak, noemt het sturen van extra troepen
''geen verandering van beleid of strategie, maar meer van
hetzelfde'', aldus persbureau ENI.

Op dit moment zijn er ongeveer 130.000
Amerikaanse soldaten in Irak. ''De maatregelen die de president
voorstelt, zijn immoreel. Het land heeft geen vergrote militaire
macht nodig, maar de kracht van een fundamentele morele
overtuiging.''

In de verklaring, die woensdag werd
uitgegeven, roept de Raad nogmaals op tot regionale
vredesonderhandelingen, ook in Israël en Palestina.

Veel leiders van de 35 aangesloten
kerkgenootschappen steunen de oproep. Eén van hen, ds. John
H. Thomas van de United Church of Christ, zei dat de Amerikaanse
buitenlandse politiek en de resultaten daarvan in Irak roepen om
''diepe weeklacht en berouw, in plaats van meer steun aan de
eenzijdigheid en het militarisme die onze mislukking in Irak
kenmerken.''

De Raad van Kerken in Amerika
vertegenwoordigt protestantse, anglicaanse en orthodoxe kerken, met
in totaal 45 miljoen leden.

Bron: IKON