Onverdoofde, chirurgische castratie van varkens is vanuit een
gezondheids-en welzijnsperspectief onwenselijk. De Raad voor
Dierenaangelegenheden heeft zich op eigen initiatief gebogen over de
vraag of immunosterilisatie een geschikt alternatief is voor het
onverdoofd, chirurgisch castreren van varkens. De Raad concludeert
daarbij dat immunosterilisatie een voor de productiesector geschikt
alternatief is dat de voorkeur verdient boven de huidige wijze van
castreren. 

 
 
Chirurgische castratie wordt toegepast om te voorkomen dat varkensvlees
bij de bereiding berengeur vertoont. Berengeur is een urine- en
zweetachtige geur, die door consumenten in Nederland, maar ook door
buitenlandse consumenten, als zeer onaangenaam wordt ervaren. Omdat
consumenten het mogelijk vrijkomen van berengeur bij de bereiding van
vlees onacceptabel vinden, zijn supermarkten en slagers weinig geneigd
het vlees van niet-gecastreerde varkens af te nemen.    
 
Onverdoofde, chirurgisch castratie kent een aantal bezwaren. Zo worden
het welzijn en de intrinsieke waarde van het dier aangetast,
veroorzaakt het acute stress en pijn bij het dier en treedt er
groeivertraging op. Ook neemt de kans op infecties toe, waardoor
gezondheidsproblemen kunnen optreden, met een groter medicijngebruik
als mogelijk gevolg. Varkenshouders vinden bovendien het uitvoeren van
castratie een onaangenaam karwei.  
 
In geval van immunosterilisatie wordt door het opwekken van een reactie
van het immuunsysteem het hersenhormoon GnRH weggevangen. Daardoor
kunnen de testikels van jonge mannelijke varkens zich niet ontwikkelen
en kan de voornaamste stof die berengeur veroorzaakt, androstenon, niet
aangemaakt worden. Bij de bereiding van vlees, afkomstig van varkens
die immunosterilisatie hebben ondergaan, kan dus geen berengeur
optreden.  
 
In zijn advies concludeert de Raad dat immunosterilisatie een voor de
productiesector geschikt alternatief is dat de voorkeur verdient boven
de huidige wijze van castreren. Daarmee sluit de Raad andere
alternatieven, zoals detectie van berengeur aan de slachtlijn, het
seksen van sperma en wijzigingen in het houderijmanagement, niet op
voorhand uit. Ook ziet de Raad immunosterilisatie niet als de meest
wenselijke oplossing voor het probleem van castratie van varkens. Wel
constateert de Raad dat andere alternatieven op dit moment (nog) niet
toereikend zijn om de berengeur adequaat te kunnen bestrijden. 
 
 
De Raad wijst er tenslotte op dat de volgende factoren bepalend zijn
voor een eventuele succesvolle toepassing van immunosterilisatie in de
nabije toekomst:  
Acceptatie van het product van immunogesteriliseerde varkens door de consument en retail;  
Aanwezigheid van een wettelijke basis voor immunosterilisatie;  
De afwezigheid van negatieve implicaties voor de productie;  
Het in Europees verband regelen van een totaal verbod op onverdoofde, chirurgische castratie;  
Het erkennen van immunosterilisatie als een geschikt alternatief voor onverdoofde, chirurgische castratie.  

Bron: Raad voor Dierenaangelegenheden

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular