Den Haag, 10 februari 2005 - Vanmiddag vindt bij het Gerechtshof
's-Gravenhage een installatiezitting plaats. Vier nieuwe raadsheren en
twee advocaten-generaal worden geinstalleerd. Die installatie is niet
langer wettelijk voorschrift om te kunnen functioneren in het nieuwe
ambt, maar het bestuur van het hof en de hoofdadvocaat-generaal hechten
er waarde aan om de nieuwe ambtsdragers publiekelijk te presenteren.

De installatie is de openbare presentatie waarmee de nieuwe
rechterlijke ambtenaren worden geïntroduceerd als functionarissen die
mede verantwoordelijk zijn voor het gezag en het vertrouwen van de
rechtspleging in het ressort.

Meer over de installatiezitting en de toespraak van de president van
het hof mr. J.J.I. Verburg leest u hier. In deze toespraak stelt de
president de vraag: Raakt Vrouwe Justitia uit balans?

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage