Eind 2008 hebben Rabobank Nederland en Planon een mantelovereenkomst getekend voor Planon Managed Services. Na een uitgebreide selectie van verschillende leveranciers heeft men gekozen voor Planon als centraal facilitair systeem voor de lokale banken. Belangrijke redenen voor deze keuze waren de flexibiliteit waarmee het systeem geheel naar de processen van de lokale Rabobanken kon worden ingericht en de ervaring van de leverancier. Er zijn meer dan 50 banken die op korte termijn van Planon Managed Services gebruik gaan maken.

In de laatste week van maart zijn de eerste banken succesvol live gegaan. Planon Managed Services is een hulpmiddel dat de lokale bank helpt om zijn facilitaire processen te stroomlijnen. Bestellingen, klachten, wensen, informatieverzoeken en storingen, maar ook het sleutel- en contractenbeheer worden met Planon Managed Services door de lokale facilitaire servicedesk in goede banen geleid. Door het toepassen van selfservice kan de eindgebruiker zelf meldingen invoeren maar deze ook volgen op voortgang van afhandeling zonder tussenkomst van de servicedesk. Processen worden dus efficiënter en gestroomlijnd, noodzakelijk in het perspectief van de toekomstontwikkelingen die Rabobank voor ogen heeft.

Peter van As, Themamanager Facilitaire Services van Rabobank Nederland: à¢â‚¬à…“Planon Managed Services biedt voor zowel de eindgebruikers als de eenheid Facilitair van de lokale banken een sterk verbeterd inzicht in de facilitaire processen. Dat creëert mogelijkheden voor de verdere professionalisering van het werkgebied.

Software As A Service
Cruciaal in het concept is de toepassing van Software As A Service: de applicatie met bijbehorende ICT infrastructuur draait volledig buiten de Rabobank en wordt webgebaseerd bij de eindgebruiker ontsloten. Uiteraard is qua beveiliging en continuïteit alles volgens Rabo-normen ingericht. De lokale bank wordt hiermee compleet ontzorgd, de volledige verantwoordelijkheid voor de operationele werking van Planon Managed Services ligt bij Planon. Negen proefbanken maken nu gebruik van Planon Managed Services. Deze banken zijn tevreden over de dienstverlening.

www.planon.nl

www.rabobank.nl

Over Planon
Planon is een zelfstandige en internationaal opererende leverancier van software en consultancy services. Planon optimaliseert en automatiseert de processen van ondersteunende afdelingen zoals Facility Management, Corporate Real Estate en IT Services en de processen van service providers. Het doel is het efficiënt en integraal organiseren van de services, infrastructuur, gebouwen en middelen. Met haar nieuwe à¢â‚¬à…“Green Workplace Economicsà¢à¢â‚¬Å¾¢ concept speelt Planon direct in op de noodzaak voor veel organisaties, om kosten te besparen en gelijktijdig duurzaamheiddoelstellingen te realiseren. Planon is actief in 14 landen, heeft eigen vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Groot Brittannië, Frankrijk, USA en India. Planon heeft wereldwijd meer dan 1300 klanten.

Over Rabobank
De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coà¶peratieve grondslag die bestaat uit 152 zelfstandige lokale Rabobanken en hun centrale organisatie Rabobank Nederland met haar dochterondernemingen. De Rabobank Groep heeft circa 61.000 fte in dienst in 45 landen, is actief op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, vermogensbeheer, leasing en vastgoed en bedient wereldwijd circa 9,5 miljoen klanten. De nadruk in Nederland ligt op Allfinanz-dienstverlening en internationaal op food & agri. Vanuit de coà¶peratieve worteling kennen de onderdelen van de Rabobank Groep een sterke onderlinge verwantschap

Noot aan de redactie:
Planon BV
Contactpersoon: mevrouw Yvette Graafland
Wijchenseweg 8
6537 TL Nijmegen
tel: +31(0)24-6413135
fax: +31(0)24-6422942
e-mail (algemeen): [email protected]
e-mail (persoonlijk):[email protected]
internet: www.planon.nl