De Rabobank subsidieert een proef met een tuinbouwkas die geen broeikasgassen meer uitstoot en zelf energie produceert. De tuinbouwkas werkt als een gigantische zonnecollector, die met behulp van een revolutionaire warmtewisselaar warmte oogst. Per saldo produceert de kas energie: de opbrengst aan warmte is groter dan het eigen verbruik. Het surplus dient in de winter als verwarming voor de kas en kan ook worden gebruikt voor de verwarming van woningen. 

Dit is het eerste project in Nederland waarbij een kas energie produceert. De Rabobank onderschrijft met haar betrokkenheid bij dit project de doelstelling van de Nederlandse glastuinbouwsector om op lange termijn te komen tot een positieve energiebalans. Dit zorgt voor een forse vermindering in de uitstoot van kooldioxide. In 2020 moeten de tuinders van de overheid circa 80 procent minder fossiele brandstoffen gebruiken. Dat is de reden waarom het initiatief ook wordt ondersteund door de ministeries van EZ, LNV, VROM en het Productschap Tuinbouw. Nu gebruikt de glastuinbouw nog 10 procent van het totale Nederlandse aardgasverbruik. 
 
De kas wordt dit jaar gebouwd in opdracht van tuinbouwondernemer Stef Huisman in het Gelderse Huissen. De kas gebruikt een nieuw type warmtewisselaar. De werking van dit systeem berust op water dat door zeer dunne draden loopt en wordt opgewarmd door overtollige warmte, die normaal in de zomer uit de kas wordt weg geventileerd. Dit warme water sluist het systeem door naar de diepe zandlagen. In koudere periodes geeft het systeem de opgeslagen warmte vrij voor de verwarming van een oppervlakte van 2.500 m2 waar potplanten worden geteeld. Uniek is dat het systeem bij zeer kleine temperatuurverschillen in staat is energie te winnen. Het dak van de kas is gemaakt van lichtdoorlatende platen van kunststof, die voor een optimale isolatie zorgen. 
 
Woningen verwarmen 
 
Bij grootschalige toekomstige toepassingen kan een kas als energiebron met het surplus aan energie bijvoorbeeld woningen verwarmen. Een kas met een oppervlakte van 2 hectare (vier voetbalvelden) kan 200 woningen volledig van warmte voorzien. Een voorwaarde is wel dat de kas op minder dan 5 kilometer afstand van de woonwijk staat om warmteverlies te voorkomen. De glastuinbouw kan zo in de toekomst niet alleen voor duurzaam geteelde groente blijven zorgen, maar ook voor duurzame warmte. 
 
bron:Rabobank