In zijn uitspraken van 21 maart 2007 heeft
het College van Beroep voor het bedrijfsleven(CBb) beslist dat de
hoger beroepen van Arrow en Radio 10 tegen de vergunning van Sky
Radio voor het gouwe ouwe station Radio Veronica inhoudelijk
ongegrond zijn. De uitspraken van de rechtbank Rotterdam van 25
oktober 2005 en van 7 november 2005, voorzover deze uitspraak
betrekking heeft op kavel A2, kunnen - op een formeel punt na - in
stand blijven.

Ook het hoger beroep van YOU FM Amsterdam
is ongegrond verklaard. Dit betekent dat de vergunning voor de
regio groot Amsterdam definitief aan Ujala Radio is verleend. De
uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 8 december 2005, LJN
AV2674, kan in stand blijven.

Bron: CBb