Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven heeft het hoger beroep van Arrow Media Group tegen de
uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 7 november 2005 afgewezen.
Arrow Media Group wilde met het hoger beroep bereiken dat de
Minister van Economische Zaken de vergunning voor de
radiofrequenties in kavel A5, de geclausuleerde kavel bestemd voor
recente bijzondere muziek, alsnog aan haar zou moeten verlenen in
plaats van aan SLAM!FM (voorheen ID&T Radio).

Het College heeft geoordeeld dat de
onafhankelijke Adviescommissie, die in 2003 heeft geadviseerd over
de aanvragen van de commerciële radio-omroepen, haar werk goed
heeft gedaan en dat de Minister haar advies, om de vergunning aan
SLAM!FM te verlenen, mocht volgen. Dit betekent dat, anders dan
Arrow heeft betoogd, de Adviescommissie geen inhoudelijk oordeel
hoefde te geven van de verschillende radioformats, maar kon
volstaan met een vergelijking van wat de radio-omroepen hoger of
lager hebben geboden ten aanzien van de voorschriften die aan de
geclausuleerde kavel zijn verbonden. Het College heeft verder
geoordeeld, dat het aannemelijk is dat de gebruiksvoorschriften
voor de onderhavige kavel recente bijzondere muziek het voor een
dance-station inderdaad gemakkelijker maken om goed te scoren, dan
voor een station dat is gericht op modern rock, zoals Arrow wilde
uitzenden. Het College is echter tot het oordeel gekomen dat dit
nog niet wil zeggen dat de clausulering van onderhavige kavel A5
discriminerend zou zijn. Tot slot heeft het College geoordeeld dat
Arrow in het geheel niet heeft onderbouwd waarom het bedrijfsplan
van SLAM!FM financieel niet haalbaar of niet realistisch zou zijn.
De uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd.

Bron: College van Beroep voor het
bedrijfsleven