Raet BV heeft de rechtszaak verloren die FNV Bondgenoten tegen het bedrijf had aangespannen over de lease-autoregeling. Vorig jaar versoberde Raet eenzijdig zijn lease-autoregeling, waardoor een deel van het personeel zijn auto moest inleveren. De rechter heeft nu beslist dat het wijzigen van de regeling onrechtmatig is en dat de tientallen gedupeerde werknemers hun lease-auto moeten terugkrijgen.  

De rechter zegt met de uitspraak dat de lease-auto bij Raet een arbeidsvoorwaarde is en niet alleen een hulpmiddel bij het uitoefenen van de functie. En arbeidsvoorwaarden mag een werkgever nooit zonder zwaarwichtige redenen eenzijdig wijzigen. Bestuurder Jan Paul Veenhuizen van FNV Bondgenoten is verheugd met de uitspraak: 'In de eerste plaats omdat het voor de direct betrokken werknemers goed nieuws is. En in de tweede plaats omdat er nu weer wat meer jurisprudentie is omtrent lease-autoregelingen. Veel mensen zien hun auto van de zaak toch als een arbeidsvoorwaarde en bedrijven gebruiken dat, vooral in de dienstensector, om mensen te werven. Bij Raet was dat zeker zo. Het bedrijf zag de lease-auto zelf ook als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket, naast bijvoorbeeld salaris en het aantal vakantiedagen'.  
Een ander deel van de precedentscheppende werking van de uitspraak is, dat weer blijkt dat bedrijven niet zomaar eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kunnen aanpassen. 'Raet voerde als reden aan kostenbesparing, maar het maakt goede winst', zegt Veenhuizen. 'Een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden kan in dat geval niet aan de orde kan zijn, stelt de rechter'. 

bron:FNV bondgenoten