In de railinfrastructuur (3500 werknemers) is een principe-akkoord tot stand gekomen met een loonsverhoging van 4,3 procent tot september 2007 plus een eenmalige uitkering van 1,25 procent. Bovendien dragen de werkgevers vijf jaar lang telkens 0,75 procent per jaar als eenmalige uitkeringen bij aan de levensloopregeling. Hiermee wordt ook uittreden và³à³r 62 jaar mogelijk, het uitgangspunt dat voor het vroegpensioen is afgesproken. Voor de levensloopregeling kunnen werknemers ook andere elementen gebruiken, zoals roostervrije dagen. Het functionele leeftijdsontslag (FLO) wordt afgeschaft; daarbij is overgangsrecht afgesproken voor werknemers boven de 55 jaar.

In het eerste ziektejaar wordt 100 procent doorbetaald, in het tweede 80, met een bonus van 20 procent bij geslaagde werkhervatting. Verder is loopbaanbeleid vooral gericht op reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten. Gewerkt wordt aan een aanvullende collectieve ziektekostenverzekering. FNV Bondgenoten en FNV Bouw hebben verder met de werkgevers in de RIS een protocol afgesproken tot behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid.   
 
'Na 13 ronden zijn de werkgevers eindelijk tot bezinning gekomen', zegt Frans Szablewski van FNV Bondgenoten. 'En daarbij dragen zij bij in de levensloopregeling', aldus Louw Elzinga van FNV Bouw. In de loonsverhoging van in totaal 4,3 procent is 0,3 procent inbegrepen voor het inkomensverlies dat optreedt door de overgang van de 'vakantiebon' op 8 procent vakantiegeld plus doorbetaalde vrije dagen. Nog in mei krijgen de werknemers 1,25 procent als eenmalige uitkering. In januari 2006 krijgen zij 2,25 procent structurele loonsverhoging plus 0,15 vanwege de vakantiebon; in januari 2007 volgt opnieuw 0,15 procent voor de vakantiebon en in april 2007 is er dan opnieuw 1,75 procent structurele loonsverhoging. Ook voor de toeslagen die in de vakantiebon werden verwerkt, komt een compensatie in de vorm van eenmalige uitkeringen.  
 
bron:FNV Bouw