à¢â‚¬Å“Kopenhagen heeft oplossingen nodig, in plaats van problemenà¢â‚¬, aldus Anne-Marie Rakhorst. Ze bundelde met medewerking van nationale en internationale koplopers op het gebied van duurzaamheid visies, best practices en oplossingsrichtingen. Dit deed Rakhorst voor het blad Vastgoedpersonality, waarvoor zij was gevraagd eenmalig de rol van hoofdredacteur op zich te nemen. De lancering vond gisteren plaats in het Muziekgebouw aan ‘˜t IJ te Amsterdam.

Het magazine draagt de titel ´Tomorrow‘˜s growth‘˜ en staat volledig in het teken van een duurzame toekomst. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door Wubbo Ockels. Dat de voormalig ruimtevaarder en duurzaamheidsexpert ook zelf oplossingsgericht is, laat hij zien met zijn plannen voor verduurzaming van de afsluitdijk, de vlieger die door middel van windkracht schepen laat varen, zijn Superbus en de duurzame boot Ecolution, waaraan hij momenteel de laatste hand legt. à¢â‚¬Å“In China is een fabriek waar ze voor 1,20 euro zonnepanelen maken. Waar wachten we nog op?à¢â‚¬, aldus Ockels.

Rakhorst verzamelde voor het magazine oplossingen en kansen op het gebied van energie, duurzaam bouwen en Cradle to Cradle. Ze beweert dat een Nederland mogelijk is, dat binnen 25 jaar onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Door bijvoorbeeld een snelle introductie van de feed-inwet, de heroverweging van bestemmingsplannen vanuit duurzaam oogpunt en het realiseren van decentrale energieopwekking. Duitsland wordt hierin als voorbeeld genoemd. Want zoals politicus Hermann Scheer aangeeft in de publicatie: à¢â‚¬Å“In 2023 is Duitsland volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen.à¢â‚¬
Daarnaast passeren andere oplossingen de revue. Annemarie Jorritsma maakt van Almere IJland een internationaal duurzaamheidsicoon. Jos Nijhuis (CEO Schiphol) transformeert Schiphol binnen 20 jaar naar een Green Airport en Cradle to Cradle-goeroe Michael Braungart laat zien dat duurzaam bouwen mogelijk is door huizen te bouwen analoog aan een boom.

Rakhorst: à¢â‚¬Å“We hebben een magazine proberen te maken met visies, best practices en voorbeelden die laten zien dat het kàƒ n. Dat het mogelijk is om duurzaamheid te verwezenlijken, met een positieve businesscase als uitgangspunt en een helder doel voor ogen. We moeten ons nu richten op oplossingen in plaats van problemen. Dit zou ook centraal moeten staan in Kopenhagen. We hebben immers allen hetzelfde belang!à¢â‚¬ Ockels sloot hierbij aan: à¢â‚¬We moeten lef tonen en voorop lopen met dit kleine landje.à¢â‚¬

________________________________________________________________

Noot voor redactie, niet voor publicatie

Informatie over Anne-Marie Rakhorst
Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, auteur en veelgevraagd spreker op het gebied van duurzaamheid. Zij heeft zitting in commissies als de Amsterdamse Klimaatraad, de Urgenda en is lid van de Raad van Advies van de Club van Rome.

Rakhorst is directeur van Search, een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau, laboratorium en opleidingsinstituut. Search biedt diensten op het gebied van (duurzame) bouw, industrie, milieu, ruimtelijke inrichting, energie en water en wordt gezien als een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid.

In 2000 werd Anne-Marie Rakhorst uitgeroepen tot Zakenvrouw van het jaar, beter bekend als de prestigieuze ´Prix Veuve Clicquot‘˜.

In 2008 schreef Rakhorst De winst van duurzaam bouwen, een oproep aan de bouwsector om de handen ineen te slaan en van duurzaamheid hà©t exportproduct van Nederland te maken. Eerder schreef zij Duurzaam ontwikkelenà¢â‚¬¦ een wereldkans en liet zij de duurzaamheidsbestseller Cradle to Cradle - afval = voedsel vertalen in het Nederlands.

Meer informatie
Voor meer informatie over Anne-Marie Rakhorst, Search of Vastgoedpersonality kunt u terecht bij Martijn Funke. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0413-292982 of het e-mailadres [email protected]

Websites
à¢â‚¬¢ www.vastgoedpersonality.nl: informatie over Vastgoedpersonality
à¢â‚¬¢ www.duurzaamheid.nl: tal van oplossingen, boeken en achtergrondinformatie
met betrekking tot duurzaamheid
à¢â‚¬¢ www.annemarierakhorst.nl: voor meer informatie over Anne-Marie Rakhorst
à¢â‚¬¢ www.searchbv.nl: voor meer informatie over de (duurzame) oplossingen van Search