Binnen het lokale coffeeshopbeleid doen zich positieve ontwikkelingen
voor. In coffeeshops vinden nauwelijks meer overtredingen plaats van
het harddrugscriterium en het aantal coffeeshops daalt. Dit is positief
te noemen, aangezien dit kan bijdragen aan de beheersbaarheid en de
handhaving van het coffeeshopbeleid. Bovendien sluit het aantal
coffeeshops steeds meer aan bij het beoogde aantal binnen het beleid
van de diverse gemeenten.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport 'Coffeeshops in
Nederland anno 2003', dat gisteren is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Het onderzoeksrapport is een periodieke meting van het aantal officieel
gedoogde coffeeshops in Nederland. Daarnaast gaat het rapport in op het
gevoerde beleid ten aanzien van coffeeshops en de veranderingen in het
coffeeshopbeleid zoals dat door de Nederlandse gemeenten wordt gevoerd.

Het onderzoek naar het aantal coffeeshops en het gemeentelijk beleid
vormt de eerste fase van het onderzoek. De tweede fase wordt gevormd
door het in kaart brengen van de handhaving (sinds 2002) en de naleving
(sinds 2003) van de AHOJ-G criteria.

Bron: Ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular