Het rapport ‘Maat en Baat’
draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de
vrouwenopvang. Dat zei staatssecretaris Ross vandaag bij het in
ontvangst nemen van het rapport. ‘Ik heb er veel waardering
voor dat de sector zich zo grondig in de keuken heeft laten kijken.
Dat komt niet vaak voor en er is moed voor nodig’, aldus
Ross. Uit het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van
VWS, blijkt dat er nog veel te verbeteren is aan de kwaliteit. Ross
benadrukt dat er verschillende initiatieven in gang zijn gezet.

Uit het onderzoek van het Trimbos
Instituut en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud uit
Nijmegen blijkt dat de vrouwenopvang steeds meer te maken heeft met
cliënten met een opeenstapeling van (gewelds)problemen. Veel
van hen zijn ernstig getraumatiseerd. De eerste generatie
allochtone vrouwen heeft daarbij de meest ernstige klachten bij
gezondheid, psychisch welbevinden en materiële omstandigheden.
De groep vrouwen in de vrouwenopvang is zeer laag opgeleid, 54% is
van allochtone afkomst (waarvan 44% van de eerste generatie). De
onderzoekers pleiten voor meer praktische hulp en meer nazorg.
Vooral groepsopvang is ‘niet meer van deze tijd’.

Ross gaf aan dat voor verbetering van
vrouwenopvang een half miljoen euro beschikbaar is.

bron:VWS