Uit onderzoek naar verstandelijk gehandicapte ouders blijkt een derde van de ouderschappen 'goed genoeg' te zijn. In een zesde van de gevallen is de situatie 'problematisch', bij de anderen 'schiet de opvoeding ernstig tekort'.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het ministerie van VWS.

De onderzoekers hanteerden als definitie voor 'goed genoeg' ouderschap: '(dat) er geen uithuisplaatsing plaatsvindt, er geen bemoeienis is van de Raad voor de Kinderbescherming en er geen aanwijzingen zijn voor verwaarlozing en mishandeling'. Dat ging op voor een derde van het aantal ouderschappen van verstandelijk gehandicapten.

Succesfactoren zijn volgens de onderzoekers onder meer een sociaal netwerk en ondersteunende hulpverlening.

Staatssecretaris Ross (VWS) beschouwt deze uitkomsten als een bevestiging van het kabinetsvoorstel voor een ontmoedigingsbeleid. Zij werkt de beleidslijn verder uit in overleg met veldpartijen.

bron:VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular