72% van de Nederlanders vindt het
EU-lidmaatschap een goede zaak. Dit blijkt uit een onderzoek van
het CPB en het SCP. Staatssecretaris Timmermans (BZ) verklaarde
veel belang te hechten aan de gegevens. Staatssecretaris Timmermans
zei dit op 9 mei 2007 bij ontvangst van het rapport 'Marktplaats
Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de
Europese Unie' van het Centraal Planbureau (CPB) en Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP).

Uit het rapport blijkt onder meer:

-72% van de Nederlanders vindt het een
goede zaak dat Nederland lid is van de EU. In 2001 was dat 74%;

-62% is van mening dat Nederland voordeel
heeft van het lidmaatschap;

de steun voor verdere uitbreiding van de
EU daalde van 58% (eind 2001) naar 45% (eind 2006);

-55% vindt dat op televisie te weinig
aandacht wordt besteed aan Europa, 22% vindt de berichtgeving te
negatief.

De welvaart van de Europeanen is door de
interne markt met 10% toegenomen. Volgens de onderzoekers is de
interne markt echter nog niet af. Verschillen in regelgeving en
regeldruk tussen de lidstaten belemmeren de vrije marktwerking.

Discussie

Timmermans: 'Het is belangrijk gegevens
te hebben om op basis van wetenschappelijk materiaal de discussie
over de Nederlandse positie in Europa te voeren. Dit biedt een kans
om het debat uit het cynisme te trekken en weer open over Europa te
praten.'

De staatssecretaris zou graag zien dat de
onderzoekers ook ingaan op de vraag op welke manier de toetreding
van de tien nieuwe lidstaten in 2004 heeft bijgedragen aan de
Nederlandse economie.

Bron:BZ