De SP reageert uiterst teleurgesteld over het rapport van de Rekenkamer inzake integriteit. 'Als de overheid de eigen regels nog niet kan handhaven, dan is het beleid niet meer dan holle frasen,' zegt SP-Kamerlid Jan de Wit in reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer over integriteit. Dit rapport bevestigt de stelling van De Wit dat het integriteitsbeleid er op papier mooi uitziet, maar grote manco's vertoont doordat het niet wordt gehandhaafd.  

Het rapport van de Rekenkamer toont pijnlijk aan hoe eenzijdig de aandacht van de minister is gevestigd op het maken van mooie regelingen die in de praktijk niet gehandhaafd worden. Omdat de regels te abstract zijn om te weten wanneer ze overtreden worden, omdat er niet wordt geregistreerd welke inbreuken er zijn en omdat er nooit wordt gekeken of het beleid wel werkt. De SP vraagt al jaren meer concrete actie van minister Remkes en diens voorgangers om klokkenluiders te beschermen en om niet-integer gedrag bij de overheid te bestraffen. Zelfs na de onthullingen van de bouwfraude en de grote infrastructurele projecten zoals de Betuwelijn blijft de minister erbij dat het beleid in orde is en de aandacht groot.  
 
De Wit: 'Deze teleurstellende conclusies waren te voorzien. De minister heeft hier niet de daadkracht getoond die hij altijd zegt te hebben en staat toe dat het vertrouwen in de overheid door niet-integer gedrag verder wordt uitgehold. Ik eis van de minister dat hij actie onderneemt om een wettelijke meldplicht voor alle medewerkers van (semi-) overheidsinstellingen en politici instelt. Het gaat er nu om dat het integriteitsbeleid daadwerkelijk inhoud krijgt en gehandhaafd wordt.' 
 
bron:SP