Overheden zijn duurzamer gaan inkopen,
maar er zijn nog wel aanvullende initiatieven nodig. Dat blijkt uit
een rapportage. Bij duurzaam inkopen gaat het bijvoorbeeld om
catering, stroomgebruik en vervoer. Minister Cramer (VROM) heeft de
rapportage duurzame bedrijfsvoering overheden naar de Tweede Kamer
gestuurd.

De rapportage beschrijft welke acties
ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen hebben
ondernomen om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Uit het
rapport blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de
organisaties.

Het kabinet stelt in 2007 per productgroep
duurzaamheidscriteria op. Deze criteria zijn zo ambitieus mogelijk,
om koplopers te belonen en innovatie te bevorderen.

Bron:VROM