Met ingang van 1 maart 2007 verstrekt de
RDW geen namen en adresgegevens meer aan de voertuigbranche. De
wijziging is een uitvloeisel van een besluit van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat uit 2001 om de privacy van burgers beter te
waarborgen.

De RDW levert alleen nog technische
voertuiggegevens en gegevens die voor statistische doeleinden
gebruikt mogen worden, zoals de vier cijfers van de postcode,
geslacht en geboortejaar van de koper en de datum waarop een
voertuig een nieuwe eigenaar krijgt. Alleen de huidige
serviceproviders in de voertuigbranche kunnen deze gegevens
ontvangen.

De RDW beheert het kentekenregister en
zorgt voor het verstrekken van gegevens uit de registers aan andere
partijen zoals politie en Belastingsdienst. De
APK-herinneringsbrief die de autobranche voorheen verstuurde op
basis van de gegevens van de RDW, wordt inmiddels door de RDW zelf
aan alle voertuigeigenaren verstuurd. Aan het gebruik van
persoonsgegevens uit het kentekenregister voor commerciële
doeleinden door de voertuigbranche is hiermee ook een eind
gekomen.

Een blokkade plaatsen

Het laten plaatsen van een blokkade in het
kentekenregister tegen commercieel gebruik van naam- en
adresgegevens heeft geen toegevoegde waarde meer. Voor
commerciële doeleinden mogen persoonsgegevens immers niet meer
gebruikt worden. Het blokkeren van de herinneringsbrief voor de APK
is niet mogelijk, omdat de overheid het als zijn taak beschouwt om
elke voertuigbezitter te wijzen op de verplichte periodieke
keuring. De mogelijkheid om bij de RDW een blokkade te laten
plaatsen komt daarom te vervallen.

Personen die na 1 maart 2007 post met een
commercieel oogmerk van de autobranche ontvangen en dit niet op
prijs stellen, kunnen contact opnemen met de serviceproviders voor
de voertuigbranche. Op de website van de RDW, www.rdw.nl, staan hun
gegevens (zoekwoord: providers).

Terugroepacties bij defecten aan
auto’s

Als toezichthouder op de uitvoering van
recalls faciliteert de RDW per 1 maart ook bij de uitvoering van
deze terugroepacties van voertuigen met ernstige technische
gebreken. Een terugroepactie, ofwel recall, vindt plaats op
initiatief van de fabrikant of importeur. Dat gebeurt als een
voertuig of onderdeel daarvan een technisch gebrek heeft dat
volgens de fabrikant of importeur een dreigend gevaar vormt voor de
verkeersveiligheid of gezondheid van de mens. De RDW controleert
onder meer of het inderdaad om een technisch gebrek gaat dat direct
verholpen moet worden. Vervolgens kan de RDW de fabrikant de naam-
en adresgegevens van de eigenaren leveren wanneer de fabrikant of
importeur daar zelf niet over beschikt. Vanzelfsprekend mogen die
gegevens alleen voor de eenmalige terugroepactie gebruikt worden.
Ook kan de RDW in opdracht van de fabrikant zelf de
terugroepbrieven versturen.

bron:RDW