'Een enorme dreun. Her en der in de bedrijfstak ziet men hele
jaarwinsten verdampen. We spreken al gauw inclusief al eerder beboete
zaken over in totaal meer dan tweehonderd miljoen euro aan boetes. En
dan moet de installatiesector, de burgerlijke en utiliteitsbouw en een
aantal afzonderlijke sectoren nog volgen.' Aldus Bouwend
Nederland-voorzitter Brinkman vandaag na afloop van een bijeenkomst met
bouwbedrijven waar werd gesproken over de boetebesluiten van de NMa
voor de bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw. 

   
Vanochtend maakte de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de
grondslag voor de berekening van de boetes bekend. Op basis hiervan
kunnen de bedrijven berekenen hoeveel boete zij moeten betalen voor het
overtreden van de mededingingswetgeving. Het gaat hierbij om de
bedrijven die gebruik maken van de mogelijkheid om via een versnelde
procedure de boete te voldoen. Daartoe hebben zij Hans Blankert
gemachtigd om namens hen met de NMa in overleg te treden. Blankert
rapporteerde vanochtend aan de betrokken bedrijven.   
 
Tijdens deze bijeenkomst stelde Brinkman vast dat men vanuit de kring
van de bouwbedrijven nu een luid en duidelijk signaal wil geven dat er
een streep onder het verleden is gezet. Binnen veertien dagen zullen de
bedrijven laten weten of zij met de versnelde procedure zullen
doorgaan. Brinkman verklaarde geen noemenswaardige problemen meer te
zien. 'Natuurlijk gaat het hier en daar grommend, maar men wil weer
gewoon aan het werk. Om te onderstrepen dat belang wordt gehecht aan
goede verhoudingen met de verschillende overheidsopdrachtgevers, lijken
bedrijven bereid geld te storten in een fonds als de overheden hun
verhaalsacties op deze bouwers staken.' Over de precieze invulling van
het fonds zal nog nader overleg plaatsvinden.   
Enkele grote bouwbedrijven hebben gezamenlijk al twintig miljoen euro
toegezegd. Brinkman daarover: 'Het is dus echt menens!'  
 
De voorzitter van Bouwend Nederland zei verder dat hem intussen uit
contacten met de minister-president en de ministers Brinkhorst, Dekker
en Peijs is gebleken dat zij met de nu gezette stappen de tijd rijp
achten om weer gezamenlijk en serieus te gaan praten over betere
contractverhoudingen, kwaliteit en innovatie. 'Ik ben blij met de
erkenning dat er een frisse wind waait op de bouw. Het spijt bouwers
dat het allemaal zo gelopen is.'   
Brinkman verwacht dat in de nog volgende sectoren
(installatiebedrijven, burgerlijke en utiliteitsbouw en enkele
aanverwante sectoren) eveneens in een snelle procedure de zaken door de
NMa kunnen worden afgewikkeld. 'Dan kunnen we gezamenlijk de blik op de
toekomst richten, in het belang van alle betrokkenen.'   

Bron: Bouwend Nederland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular