Den Haag, 14 februari 2005 - In reactie op de recente tendentieuze
uitlatingen op internet over de samenwerking tussen Kane en Mascotte
verklaren wij dat deze beschuldigingen en de daarmee gepaard gaande
berichtgeving in de media, ongefundeerd en buitengewoon kwetsend is. 

 
Kane en Mascotte werken samen om Kane-fans de exclusieve mogelijkheid
te bieden, kaarten te winnen voor de '3xBter Pre-Listening' van ons
nieuwe album. Wij bedanken alle fans die hieraan reeds meegedaan hebben
en verheugen ons om de winnaars op 9 april te ontmoeten.  
 
Er volgen geen verdere mededelingen meer.  
 
Kane  

Bron: KANE