'Met paus Johannes Paulus II is een groot man heengegaan, wiens
verdiensten waarschijnlijk pas door volgende generaties op hun waarde
zullen worden geschat. 

 
Hij heeft meer betekend voor het vrije Europa dan welke naoorlogse
politicus dan ook. De val van het communisme is door hem in gang gezet.
Daarnaast heeft hij belangrijke stappen gezet voor de godsdienstvrede
door samen met de opperrabbijn van Rome te bidden in de joodse
synagoge. Als kerkleider heeft hij zich onomwonden uitgesproken voor
gewetensvrijheid en de scheiding van Kerk en Staat erkend. Al met al
historische daden', aldus LPF-woordvoerder Mat Herben.  

Bron: LIJST PIM FORTUYN