Maxime Verhagen: 'Paus Johannes Paulus II was een man van diep geloof.
Met enorme gedrevenheid en overtuiging gaf hij leiding aan de R-.K.
Kerk, zelfs tot in zijn laatste moeilijke jaren. Hij heeft zich steeds
ingezet voor vrijheid van geloof en de kracht van menselijke waarden
als liefde, vrede en rechtvaardigheid.

Daarnaast moeten we niet vergeten dat hij een grote rol heeft gespeeld
op het politieke wereldtoneel. De machtsomwenteling in Polen die leidde
tot de ineenstorting van de communistische dictaturen in het oostblok
is niet los te denken van zijn grote invloed. Met het overlijden van
deze paus komt er een einde aan een markant tijdperk in de geschiedenis
van de katholieke kerk.'  

Bron: CDA TWEEDE KAMERFRACTIE