Het
met de dood bedreigde Tweede-Kamerlid Geert
Wilders is uit veiligheidsoverwegingen al maanden ondergebracht in de
gevangenis Kamp Zeist. Het eveneens bedreigde Kamerlid Ayaan Hirsi Ali
(VVD) verblijft op het zwaar bewaakte marineterrein in Amsterdam.
Dat meldt NRC Handelsblad vrijdag.

De minister van Justitie heeft kennis genomen van de berichtgeving in
het NRC over de mogelijke verblijfplaatsen van personen die momenteel
worden beveiligd. De minister heeft begrip voor de moeilijke situatie
waarin personen verkeren die permanent worden beveiligd. Dagelijks zijn
velen actief om de betrokken personen zoveel mogelijk normale
bewegingsruimte te verschaffen.

De minister is evenwel van mening dat in alle gevallen terughoudendheid
past bij het doen van mededelingen over aspecten van
persoonsbeveiliging. De minister van Justitie betreurt het om die reden
dat mevrouw Hirsi Ali in het NRC van vandaag gegevens verstrekt die
mogelijk een relatie hebben met de veiligheid van haar en andere
personen.

Bron: Ministerie van Justitie