Vrijdag heeft de rechtbank Amsterdam drie
belangrijke uitspraken gedaan in effectenlease-zaken. In de
vonnissen wordt antwoord gegeven op tal van algemene juridische
vragen die in effectenlease-zaken kunnen voorkomen. Nieuw is dat de
rechtbank een 'categoriemodel' hanteert voor de toedeling van het
nadeel in effectenlease-zaken. Ook in zaken die betrekking hebben
op een zogenoemde depot-constructie hanteert de rechtbank een nieuw
model voor de toedeling van het nadeel.

Bij de rechtbank Amsterdam zijn op dit
moment enkele duizenden effectenleaseprocedures aanhangig, in het
merendeel daarvan is Dexia partij. Veel zaken hebben stil gelegen
in afwachting van de beschikking van het Hof Amsterdam over de
algemeen verbindend verklaring van de Duisenbergregeling. Na de
beschikking van het Hof, op 25 januari 2007, kunnen individuele
afnemers zich tot 1 augustus 2007 aan de Duisenbergregeling
onttrekken door een zogeheten 'opt-out' verklaring af te leggen.
Zij kunnen dan alsnog een procedure bij de rechtbank aanhangig
maken. In dit stadium is het voor partijen van belang dat zij enig
inzicht hebben in de wijze van afhandeling van de geschillen door
de rechter.

Bron: Rechtbank Amsterdam