Het Gerechtshof te Amsterdam heeft bij beschikking van 25 januari 2007 het verzoek om de zogenoemde Duisenberg-regeling algemeen verbindend te verklaring toegewezen. Dit betekent in beginsel dat een grote groep van gedupeerde afnemers wordt gebonden aan de Duisenberg-regeling, ook al hebben zij die niet ondertekend. Daarmee zullen de door die afnemers aangespannen procedures tot een einde komen. Gedupeerde afnemers hebben echter de mogelijkheid om aan te geven dat zijn niet willen worden gebonden aan de Duisenberg-regeling. Onduidelijk is nog hoeveel gedupeerde afnemers van deze mogelijkheid gebruik zullen gaan maken en dus ook hoeveel van de in afwachting van de uitspraak van het Gerechtshof geschorste zaken, weer 'tot leven' zullen komen. Omdat niet kan worden uitgesloten dat dit een relatief grote groep zal zijn, heeft de rechtbank Amsterdam een nieuw team effectenlease opgericht. Hiermee wil de rechtbank voorkomen dat de behandeling van andere civiele zaken spaak loopt.

Uiteindelijk zullen alle effectenleasezaken individueel door de rechter moeten worden beoordeeld. Het soort contract, de persoonlijke omstandigheden van de afnemer en de wijze van totstandkoming van de overeenkomst spelen daarbij een rol. Daartoe is en wordt nog steeds hard gewerkt aan de ontwikkeling van een werkwijze om met inachtneming van de eisen van kwaliteit en zorgvuldigheid de zaken op een aanvaardbare termijn af te handelen. Tevens wordt daarmee beoogd om zo veel mogelijk te waarborgen dat op gelijke gevallen in gelijke zin wordt beslist, al moet worden benadrukt dat iedere rechter uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de beslissing. Mochten alle zaken die in een eerder stadium zijn geschorst tot leven komen dan heeft het team naar verwachting drie tot vier jaar nodig om de zaken af te handelen.

 

bron: Rechtbank Amsterdam