Bij tussenvonnis van 4 juni 2007 heeft de rechtbank Zutphen een rechter die betrokken is bij de behandeling van de strafzaak tot rechter-commissaris benoemd. Deze rechter gaat naar Brazilië om daar verblijvende getuigen te horen en om – indien nodig – bosbouwpercelen in ogenschouw te nemen. Voorts heeft de rechtbank het verzoek om de gevraagde deskundige toegewezen. Naar het zich laat aanzien zal de rechter-commissaris in het najaar naar Brazilië afreizen.

In één van de bij de strafkamer van de rechtbank Zutphen aanhangige Eco Brasil-zaken heeft op 21 mei 2007 een regiezitting plaats gevonden. Dit ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Aan de orde zijn geweest de verzoeken van de raadslieden van verdachte om één van de behandelende rechters op voet van artikel 316 van het wetboek van strafvordering te benoemen tot rechter-commissaris. Deze rechter-commissaris zou in Brazilië nog enkele getuigen moeten horen. Voorts zou hij, in het kader van een getuigenverhoor bosbouw plantages moeten bezoeken. Voorts hebben de raadslieden van verdachte verzocht om een deskundige te benoemen die werkzaam is bij de AFM. Op 4 juni 2007 heeft de rechter bovengenoemd tussenvonnis gewezen.

 

Bron: Rechtbank Zutphen