De rechtbank in Rotterdam heeft vorige week vrijdag A. Bos schuldig
bevonden aan omkoping van een ambtenaar van Rijkswaterstaat, maar hem
geen straf opgelegd. De rechtbank noemt het omkopen van een ambtenaar
een ernstig strafbaar feit. Door aan omkoping mee te werken heeft
verdachte de integriteit van het ambtenarenapparaat in Nederland in
zijn algemeenheid het ambtenarenapparaat van Rijkswaterstaat in het
bijzonder in diskrediet gebracht.

De rechtbank is echter van oordeel dat niet buiten beschouwing kan
blijven dat de verdachte uit eigen beweging de schaduwboekhouding van
Koop Tjuchem aan het OM heeft overhandigd. Daardoor heeft de verdachte,
aldus de rechtbank, in de ogen van velen een belangrijke verdienste
voor de samenleving verricht met negatieve gevolgen voor zichzelf. De
rechtbank ziet geen reden om het OM niet-ontvankelijk te verklaren en
acht een deel van de aanklacht tegen Bos bewezen. De reizen die Bos met
een ambtenaar van Rijkswaterstaat ondernam naar Schotland en
Zwitserland waren volgens de rechtbank wel degelijk plezierreisjes en
bedoeld om de ambtenaar te beïnvloeden. Ook heeft hij volgens de
rechtbank deze ambtenaar omgekocht met een golfset en een bezoek aan
een nachtclub in Amsterdam. De rechtbank achtte het echter niet bewezen
dat Bos tenminste een enveloppe met 5000 gulden aan de ambtenaar van
Rijkswaterstaat zou hebben gegeven. Het Openbaar Ministerie eiste eind
januari een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden tegen Bos.
De officier van justitie zei destijds de corruptie van de voormalige
technisch directeur van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem "maatschappelijk
onaanvaardbaar'' te vinden.

Bron: Openbaar Ministerie