De Rechtbank van Den Haag heeft dinsdag
uitspraak gedaan in het proefproces tussen een brandweerman en de
gemeente Den Haag. De brandweerman eiste dat zijn werktijden worden
aangepast aan de wettelijke regels voor 24-uursdiensten. Deze
aanpassing betekent een vermindering van de arbeidsduur van 54 naar
48 uur per week. De rechtbank oordeelde dat de werkgever een
rooster van 48 uur per week moet invoeren. Daarnaast moet de
werkgever de verdeling van productieve en niet-productieve uren
binnen de 24-uursdienst zodanig aanpassen, dat brandweerpersoneel
zijn huidige salaris blijft verdienen. Dat betekent dat binnen de
werkweek van 48 uur een groter aantal werkuren moet worden
ingeroosterd.

De uitspraak is van belang voor alle
gemeenten waar het brandweerpersoneel in aanwezigheidsdiensten
werkt. Het gaat om ruim drieduizend brandweerlieden in ongeveer
vijftig gemeenten. De VNG streeft naar landelijke afspraken over de
roosters en arbeidsvoorwaarden van brandweerpersoneel, en zal de
bonden op korte termijn uitnodigen tot een gesprek hierover. Ook
heeft de VNG de financiële gevolgen van de implementatie van
de rechterlijke uitspraak bij de minister van BZK aan de orde
gesteld.

Achtergrond

Sinds een wijziging van het
Arbeidstijdenbesluit op 1 juni 2006 gelden nieuwe regels voor
aanwezigheidsdiensten. Personeel dat in aanwezigheidsdiensten werkt
mag sinds de wetswijziging gemiddeld 48 uur per week werken.
Brandweerpersoneel in de 24-uursdienst werkt nu gemiddeld 54 uur
per week. Een brandweerman in Den Haag eiste daarom dat zijn
werktijd met behoud van bezoldiging wordt aangepast.

De gemeente Den Haag stelde daartegenover
dat het salaris van het brandweerpersoneel is gebaseerd op een
bepaalde onderverdeling van soorten uren binnen de dienst. De
24-uursdienst bestaat gedeeltelijk uit wacht- en slaapuren, waarin
men wel op de kazerne is maar alleen werkt bij een uitruk. De
wacht- en slaapuren worden gedeeltelijk beloond. Door de
verschillende soorten uren bij elkaar op te tellen, komt
brandweerpersoneel met een 54-urige werkweek uit op het salaris van
ambtenaar met een 36-urige werkweek. Dit systeem van gewogen uren
staat niet ter discussie. Wel oordeelde de rechtbank dat de
gemeente er als goed werkgever voor moet zorgen dat de verdeling
van werk-, wacht- en slaapuren zodanig wordt aangepast dat bij
invoering van een 48-urig rooster het huidige salaris wordt
gehandhaafd.

bron:VNG